Πρόσβαση

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελληνικού 33η Οδός 2

Μετρό Ελληνικού 200 μέτρα /

Λεωφορεία 122 , 154 . 171 /  Στάση Κοινωνικό Ιατρείο